Vind een huiskamer

Om je aan te sluiten bij een van onze huiskamers kun je contact op te nemen met een van onderstaande huiskamers. Je kunt ook contact opnemen met het huiskamer team via het contactformulier. Zij zullen je dan helpen om een passende groep te vinden.

Zoek een huiskamer in geschikt voor mensen van jaar.

Contact Regio Aantal leden Leeftijdsspreiding Samenstelling Wanneer Hoe vaak Beschrijving Nummer Email
Wim Krimpen aan de IJssel 2-5 50-70 Echtparen en alleenstaanden Zondagavond Eén keer per maand Wij zijn een kleine groep mensen, sommigen al 40 jaar christen, anderen net 3 jaar. Wij zijn benieuwd naar wat God ons wil leren.
Wij zijn actief op zoek naar nieuwe leden voor onze huiskamer.
22
Arie en Joke Vlaardingen, Schiedam 10-15 60-90 Senioren Donderdagavond Twee keer per maand 60 plussers maar jong van geest. Daarom willen we graag nieuwe leden verwelkomen! Dan kunnen we met volle moed een soort nieuwe staart maken. We bespreken allerlei onderwerpen. Ook ondernemen we nog wat andere activiteiten zoals dineren met en bij elkaar, zomaar een gezellige groep-ontmoeting, en eventueel uitstapjes.
Wij zijn actief op zoek naar nieuwe leden voor onze huiskamer.
35
Ida Ridderkerk, Rotterdam 5-10 40-70 Divers Zaterdagavond Eén keer per maand Een huiskamer die open staat voor alle zaken die in het leven afspelen, waarin we een verlenging willen zijn van de preken van zondag. Het thuisverder.nl staat voorop en daarnaast blijft er plaats voor andere gezamenlijke zaken zoals een maaltijd of een uitstapje.
Wij zijn actief op zoek naar nieuwe leden voor onze huiskamer.
26
Kees Westland, Schiedam, Vlaardingen 5-10 20-90 Divers Donderdagavond Eén keer per maand Wij zijn een huiskamer die in verbondenheid met elkaar God zoekt door gebed, gesprek en bijbelstudie. Belangrijk voor ons: openheid, structuur in de avond (waar we zo nodig ook weer van afwijken), respecteren van diversiteit, vriendschap, luisteren naar elkaar, bidden voor en met elkaar, samen plus-wandelen (af en toe).
Wij zijn actief op zoek naar nieuwe leden voor onze huiskamer.
21
Philip en Marian Vlaardingen 10-15 40-60 Divers Maandagavond Eén keer per twee weken Wij zijn een huiskamer waarin we diverse onderwerpen behandelen. Persoonlijke gebeurtenissen, de preek of een zelf aangedragen onderwerp. We gaan daar flexibel mee om en we vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt om alles te delen. Onze doelgroep is 40-60 jarigen, maar we kijken niet op een jaartje. 36
Simon Barendrecht, Rotterdam, Schiedam 5-10 25-40 Singles en in relatie, met en zonder kinderen Maandagavond Eén keer per twee weken Wij zijn een diverse groep jong volwassenen. Verschillende achtergronden, levenservaring, lang en kort bij de gemeente. Wij zijn op zoek naar diepgang in het geloof, samen God zoeken en goede open gesprekken over wat ons in het dagelijks leven bezig houdt. En veel lachen met elkaar. 28
Nel en Harry Vlaardingen 5-10 40-70 Echtparen met oudere kinderen en alleenstaanden Woensdag- of zaterdagavond Eén keer per maand Wij zijn een Huiskamer waarbij de nadruk ligt op gezellig samenkomen, weten wat iedereen bezighoudt, vriendschap en elkaar ondersteunen. Daarnaast worden er thema's besproken. 1
Edwin en Rik Vlaardingen, Maassluis 10-15 40-70 Echtparen en alleenstaanden Vrijdagavond Eén keer per maand Onze huiskerk bestaat momenteel uit drie echtparen en 7 alleenstaanden. Meestal praten we over een recente preek, maar het kan ook zijn dat we een gedeelte van de avond zingend met pianospel doorbrengen en daarna gaan we bidden voor zaken die ons bezig houden. 2
Willem Jan Rotterdam, Vlaardingen, Berkel en Rodenrijs 5-10 25-40 Jongvolwassenen Dinsdag- of woensdagavond Eén keer per twee weken Wij zijn een Huiskamer die wil groeien in geloof. Wij willen een plaats zijn waar mensen zich geliefd en gekend weten. Wij nemen levensheiliging serieus en strekken ons ernaar uit om elkaar daarbij te helpen. Wij zijn een open huiskamer die plaats wil bieden aan mensen die op zoek zijn. 3
vacant Westland 10-15 50-70 Oudere stellen en alleenstaanden Zondagavond Eén keer per maand Wij zijn een Huiskamer die sfeer en openheid belangrijk vindt. In onze Huiskamer is ruimte voor diversiteit. Bij toerbeurt bereiden wij een studie voor. 4
Mirjam Maassluis 15-20 30-50 Jonge gezinnen Donderdagavond Twee keer per maand Onze huiskerk is heel gemêleerd: van gelovig tot ongelovig, van baby tot volwassenen. Wij vinden het heel belangrijk om studieavonden te houden; daarnaast willen wij de kinderen bij betrekken. Daarom hebben wij eens in de maand een bijbelstudieavond en eens in de maand een uitje met alle kinderen erbij. 5
Peter Vlaardingen 15-20 20-30 Jongeren Vrijdagavond Eén keer per twee weken Wij zijn Hype, de Huiskamer voor jongeren. We komen bij elkaar in het jongcafé om lekker bij te kletsen, te relaxen en na te denken over alles wat je tegen komt als jongvolwassene. Met elkaar zorgen wij voor de invulling van de avond, sprekers, groepsgesprekken en leuke activiteiten. 7
Renee en Ans Vlaardingen 5-10 40-60 Gezinnen met pubers of jongvolwassenen Zondagavond Eén keer per maand We zijn een Huiskamer waar veel in vertrouwen wordt gedeeld. We hebben oor voor elkaar en bidden voor elkaar. We zijn allemaal een beetje gek en lachen veel, maar huilen ook geregeld samen. Vertouwen, openheid en wederzijds respect zijn kernwoorden die voor onze Huiskamer gelden. 8
Magda Vlaardingen 10-15 40-60 Gezinnen met jonge kinderen en pubers Donderdagavond Twee keer per maand Op onze Huiskameravond praten we bij met koffie en wat lekkers. Daarna bespreken we meestal een preek. We willen zowel in praktisch opzicht als in gebed elkaar ondersteunen. Een paar keer per jaar proberen we een gezellige middag te plannen, samen met onze kinderen. 9
Michel en Karin Vlaardingen 15-20 30-60 Gezinnen met jonge kinderen Maandagavond Eén keer per maand Wij zijn een Huiskamer die een vriendengroep genoemd kan worden. We delen graag met elkaar wat er in onze levens speelt en we willen verbinding hebben met elkaar en met God. 10
Marianne Rotterdam, Vlaardingen, Voorne Putten 5-10 40-70 Gezinnen met oudere kinderen en alleenstaanden Dinsdagavond Eén keer per maand Wij zijn een Huiskamer waar ruimte is voor ieders eigen verhaal en emoties. We vinden onderling vertrouwen belangrijk. Ook is er ruimte voor eigen geloofsbeleving. Tijdens de avonden hanteren we een preek als leidraad. 11
Leen en Joke Vlaardingen, Schiedam 10-15 50-70 Hoofdzakelijk 50+ Maandagavond Eén keer per maand We zijn een Huiskamer die het belangrijk vindt er te zijn voor elkaar. We zijn niet echt een studiegroep, dat doen we doen alleen zo af en toe. Verder kan een avond bv bestaan uit een spel met levensvragen, een avond van delen en bidden, etc. 12
Lesley Schiedam 10-15 40-80 Divers Zaterdagavond Eén keer per maand Wij zijn een huiskamer met een gevarieerd gezelschap van jong tot oud. Buiten de avond gaan we ook met elkaar eten een paar keer per jaar. Wij gaan behoorlijk de diepte in volgens nieuwkomers dus daar moet je tegen kunnen. 13
Sjaak en Rita Gouda 10-15 40-70 Gezinnen met pubers, alleenstaanden Maandagavond Eén keer per maand Wij zijn een huiskamer waar lief en leed gedeeld wordt. 14
Marrije en Rianne Vlaardingen 10-15 30-60 Stellen met kinderen van verschillende leeftijden en alleenstaanden Dinsdagavond Eén keer per maand Volgt 18
Frank en Ellen Brielle 10-15 30-60 Gezinnen, met en zonder kinderen Zondagavond Eén keer per maand Op onze huiskamer heerst ontspannen sfeer waarin onze dagelijkse bezigheden en zorgen een belangrijk onderdeel zijn van de bespreking. We delen persoonlijke dingen en kunnen elkaar daarin steunen. Gebed vinden we belangrijk, daarna komt nog de bespreking van de preek. 19
Ton Vlaardingen 10-15 60-90 Senioren Dinsdagmiddag Twee keer per maand Onze huiskamer is bestemd voor mensen vanaf 65 jaar, oftewel ouderen (dus niet alleen maar stokoud). Voorheen werd onze groep ook wel de senioren groep van de kerk genoemd, nu beschouwen wij onszelf als een volwaardige huiskamer, waar ook nieuwe mensen van harte welkom zijn. 20
Miep en Ria Vlaardingen 15-20 60-80 Senioren Dinsdagochtend Eén keer per maand Wij zijn een huiskamer die op dinsdagochtend de preek van de zondag ervoor behandelt. Daarnaast vullen wij onze avonden in met het zingen van opwekkingsliederen, met muzikale ondersteuning, en gebed. We hebben belangstelling voor elkaars leefwijze. 25
Arthur Rotterdam 10-15 20-40 Jongvolwassenen en gezinnen Woensdagavond Twee keer per maand Wij zijn een leuke, gemende groep mensen. Sommigen al lang christen en lang bij de Kerk van de Nazarener, anderen nog niet zo lang gelovig en net aangehaakt. Naar aanleiding van de preek praten we open over onze ervaringen met en vragen over ons geloof. 27
Guus Vlaardingen 10-15 40-70 Gezinnen met opgroeiende kinderen en alleenstaanden Maandagavond Eén keer per maand Wij zijn een gezellige groep, waar tijd is voor gesprek, gebed, samen delen, zingen en studie. Buiten de huiskameravonden om hebben we weinig directe contacten. 29
Nel Krimpen aan de IJssel 15-20 20-80 Divers Zondagavond Eén keer per maand In onze Huiskamer hebben we naast de maandelijkse samenkomsten ook regelmatig contact buiten officiele avonden. We leven mee met elkaars wel en wee. Avonden beginnen met bijpraten, gebed en zingen. We bereiden om de beurt de avonden voor. We bespreken verschillende onderwerpen, met mogelijkheid tot eigen inbreng. 30
Trudy Maassluis 5-10 40-90 Divers Dinsdagavond Eén keer per maand Wij hebben een fijne huiskamer waar we open staan voor elkaar. We delen in elkaars ups en downs. 34
Merel Rotterdam, Vlaardingen, Maassluis 5-10 30-40 Stellen met kinderen Zondagmiddag en -avond Eén keer per maand In onze huiskamer staan gezellig samenzijn, discussie en diepgang centraal. We beginnen met gezamenlijk eten. Daarna praten we aan de hand van een preeksamenvatting, wisselen ervaringen uit en discussiëren over verschillende onderwerpen. Vier keer per jaar gaan we er samen op uit, bijvoorbeeld uit eten of een activiteit. 37
Astrid Berkel en Rodenrijs 10-15 30-50 Jonge gezinnen met kinderen Maandagavond Eén keer per twee weken Onze huiskamer komt bij elkaar om te delen wat er in onze levens gebeurt en om te bespreken hoe we ons leven een christelijke invulling kunnen geven. 39
Steven Vlaardingen 10-15 25-40 Jongvolwassenen Vrijdagavond Eén keer per twee weken Wij zijn huiskamer OTTO, een diverse groep jong volwassen die gebaseerd is op onderlinge vriendschap. De groep is enkele jaren geleden doorgegroeid vanuit Hype en sindsdien flink gegroeid, waardoor we nu samenkomen in twee groepen (huiskerk 40 en 41). Er zijn echter ook nog steeds gezamenlijke avonden met beide groepen. 40
Anjo Vlaardingen 10-15 25-40 Jongvolwassenen Vrijdagavond Eén keer per twee weken Wij zijn huiskamer OTTO, een diverse groep jong volwassen die gebaseerd is op onderlinge vriendschap. De groep is enkele jaren geleden doorgegroeid vanuit Hype en sindsdien flink gegroeid, waardoor we nu samenkomen in twee groepen (huiskerk 40 en 41). Er zijn echter ook nog steeds gezamenlijke avonden met beide groepen. 41
Niels en Mariette Schiedam, Westland, Rotterdam, Alphen aan den Rijn 15-20 30-40 Gezinnen met jonge kinderen Avond in het weekend Eén keer per maand De sfeer in onze Huiskamer is relaxed. We zijn een vriendengroep, met onderling ook individuele contacten. We delen lief en leed met elkaar op een spontane manier. 42
Gertjan Dordrecht, Rotterdam, Sliedrecht 10-15 40-60 Gezinnen met en zonder kinderen Maandagavond Eén keer per maand Onze huiskamerbijeenkomsten zijn een rustpunt in ons drukke bestaan. Even thuis komen. Koffie & thee gaan vergezeld met iets lekkers en soms drinken we een glas wijn. Vanuit die context luisteren we naar elkaar en zoeken we samen op welke manier we de liefde van Jezus praktisch kunnen maken. 44
Joost en Karlijn Rotterdam, Vlaardingen 10-15 25-40 Gezinnen met jonge kinderen en singles Dinsdag- of vrijdagavond Eén keer per maand In onze Huiskamer worden diverse onderwerpen besproken, waarbij eigen inbreng van thema\'s mogelijk is. Vaak wordt er ingegaan op basale thema\'s. We vinden vertrouwdheid met elkaar belangrijk en we hebben een open en goede sfeer. 46
Erik en Ingrid Schiedam, Barendrecht 10-15 25-50 Stellen met kinderen, singles 2e maandag van de maand Eén keer per maand We zijn een groep die er in slaagt om een veilige omgeving te creëren om bijna alle ups en downs van het leven te bespreken. Dit is een lang proces en wordt gekenmerkt door zeer bemoedigende en soms teleurstellende avonden. Je zou kunnen zeggen: wij zijn net mensen. 48
Coby Vlaardingen 10-15 40-60 Ouders van jongvolwassen kinderen Vrijdagavond Eén keer per maand Wij zijn een groep van authentieke mensen. Velen zijn al lang lid van de Kerk van de Nazarener en actief in de kerk. Wij gaan voor een goed gesprek op onze avonden. 49
Rowan en Rosalyn Rotterdam 5-10 20-30 Jongvolwassenen Vrijdagavond Eén keer per maand Wij zijn een groep jonge mensen, waarvan sommigen net lid zijn van de kerk, en anderen er al hun hele leven zitten. De een studeert, de ander werkt. We vinden het belangrijk om het gezellig met elkaar te hebben, maar ook te leren van- en te discussiëren met elkaar. 17
Marjolein en Eva Vlaardingen, Rotterdam, Maassluis, Krimpen aan de IJssel 5-10 20-25 Jongvolwassenen Vrijdag- of zaterdagavond Twee keer per maand We zijn een groep jonge, enthousiaste christenen die met en van elkaar willen leren, en willen groeien in geloof. Vriendschap en gezelligheid staan bij ons hoog in het vaandel, net als vertrouwen en openheid. Bij ons mag je zijn wie je bent en hoef je je nergens voor te schamen. 31