Huiskamers

Kerk zijn met elkaar gaat verder dan alleen de zondagse dienst. Zeker in een tijd waarin veel mensen spiritueel op zoek zijn en dit graag met anderen willen delen. Alleen naar een preek luisteren is dan niet genoeg. Daarom bieden we als kerk van de Nazarener in Vlaardingen de mogelijkheid om dieper te gaan. We nodigen je uit om niet alleen op zondagochtend naar een inspirerende boodschap te komen luisteren, maar juist om hier thuis mee verder te gaan. Naar aanleiding van de dienst wordt er een preekblad aangeboden. Hierin staat een korte samenvatting van de preek, de bijbelteksten die de basis van de preek zijn en een aantal verdiepingsvragen. Deze vragen dagen je uit in je zoektocht naar God en Zijn liefde. Samen, in één van de vele huiskamers die onze gemeente rijk is, thuis verder praten en te ervaren en te ontdekken wie God is en wat jouw weg hierin is.

– Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder, niet zonder ons –

Veel liedjes, films, verhalen benadrukken de gedachte ‘samen is beter dan alleen’. Wij geloven dat dit ook geldt voor de zoektocht naar en wandel met de God van Liefde. Ook de eerste volgelingen van Jezus kwamen bijeen om God en elkaar te ontmoeten. Deze ontmoetingen vonden plaats in de tempels. Maar daar bleef het niet bij: de mensen deelden hun leven. Ze zongen, vochten, huilden, baden, lachten, werkten en bewonderden met elkaar. Het gewone leven, dat is waar ‘kerk’ plaatsvond. Om op een eigentijdse manier invulling te geven aan een leefwijze die al begon in de vroege kerk, bieden wij de huiskamers aan. In deze tijd waarin de drukte regeert, zullen mensen veel baat hebben bij een plek waarin ze zichzelf mogen zijn en van elkaar en God kunnen genieten.

De huiskamers zijn de plaatsen waar een groep mensen elkaar ontmoeten. Deze zijn allemaal verschillend in hun samenstelling. Van sommige huiskamers wonen de mensen in dezelfde wijk, van andere zitten ze in dezelfde levensfase en weer andere huiskamers zijn ontstaan door mensen met een gedeeld verlangen.

Je aansluiten bij een van onze huiskamers kan door contact op te nemen met een huiskamer via vind een huiskamer. Je kunt ook contact opnemen met het huiskamer team via het contactformulier. Zij zullen je helpen om een passende groep voor jou te vinden. Wil je graag zelf een huiskamer opstarten, dan kan dat via begin een huiskamer.

Vind een huiskamerContactBegin een huiskamer