12 Mei 2013 – De smalle weg … waarheen?

Ds. Ed Meenderink

Matteüs 7:13-27

SAMENVATTING

Nergens in dit gedeelte suggereert Jezus dat de “smalle weg”, waarop weinigen wandelen, de weg naar de hemel is en de “brede weg”, waarop velen wandelen, de weg naar de hel! Toch is dat waar zovelen vroeger mee bang gemaakt zijn. Ook heeft Jezus het hier nergens erover, dat “het geloof in Hem” een mens op de juiste, smalle weg zou zetten.

  • Opvallend: het geloof in Jezus, het christendom, is nog steeds de grootste religie op aarde en was verschillende malen het geloof van heel de wereld! Als Jezus dus hier met de smalle weg het geloof in Hem zou bedoelen, dan zou zijn verhaal nergens op slaan.
  • Opvallend: de juiste, smalle weg, moet gezocht, gevonden worden.  “Weinigen vinden hem” zegt Jezus.

Waar vinden wij die weg? In de Bijbel natuurlijk, waar anders! In de Bijbel is vrij gemakkelijk, zonder moeite, een “brede weg” te vinden. Dat is de weg van geboden, leefregels, verboden, rituelen en het “ware geloof”. Hoewel de gelovige die daarop wandelt ervan overtuigd is dat die weg omhoog leidt, leidt hij tot niets, ja tot “verderf”. Die weg is begrensd door een veilige afrastering, zodat je er niet af kunt vallen.

Soms vind een enkeling in de Bijbel echter een andere weg, moeilijker te vinden, je moet hem echt zoeken. Dat is de weg van de LIEFDE 3D (God, Naaste, Zelf). Voorbeelden: Micha 6:6-8, Amos 5:21-27 en Lucas 10:25-29. Al deze gelovigen vonden in dezelfde bijbel een andere weg, niet van geboden en rituelen en het “ware geloof”, maar van LIEFDE, persoonlijke verantwoordelijkheid en vrijheid. In de hele verdere context van Matteüs 7 maakt Jezus dit ook duidelijk. De smalle weg is de weg van de LIEFDE. Weinigen durven daarop te wandelen, want je valt er telkens zo weer af. Maar Jezus roept ons op om een zoon/dochter van God te worden, net als Hij, en dat wordt je niet door in een illusie van veiligheid te wandelen op een begrensde weg van geboden en leefregels en waar geloof.  Bovendien, waar zou je dat ware geloof dan moeten vinden? Elke kerk verschilt immers in haar interpretaties daarvan! Door het oefenen van de eigen verantwoordelijkheid en vrijheid in de Geest leert een mens steeds meer en begint de ware Mens in ons tot leven te komen. De gelovige op de brede weg groeit niet. De waarheid staat immers voor hem eeuwig vast. Hij is bang om daarvan af te wijken, dan zou het Oordeel Gods hem kunnen treffen.

VRAGEN

  1. Wanneer is ons levenshuis nu echt gebouwd op “de rots”? Door geloof in Jezus en Gods Woord? Echt?
  2. Hoe zou je nu zelf aan anderen uitleggen wat die smalle en die brede weg is? 
  3. Herken je bij jezelf de angst om zelf een beslissing te nemen in je leven betreffende goed/kwaad, en, van daaruit, het religieuze verlangen dat God (en zijn vertegenwoordigers – de dominees en leraren) voor jou zouden bepalen wat je moet kiezen en wat niet?
  4. Waarom zou de brede weg zo de kerk hebben veroverd? Waarom is de smalle er voor  “weinigen”? Zijn de predikers der Kerk daar soms ook debet aan? Verdient de Kerk daar soms geld (en macht) aan?
  5. Bij de smalle weg van de LIEFDE 3D gaat het erom dat wij – in elke situatie – oog hebben voor God en Zijn belangen, voor de ander en zijn/haar belangen en voor mijzelf en mijn belangen.  Daarin zal dan de Geest van Jezus ons leiden tot de beste beslissing, houding of daad. Begrijp je, dat het niet anders kan dan dat wij daar dagelijks fouten mee maken, en, dat dat ook de bedoeling is? Begrijp je dan ook, dat dat de enige manier is om “het” te leren en, dat het voor God helemaal niet erg is dat je fouten maakt, maar wel, dat je niet groeit, doordat de weg van de geboden groei hindert? 

 

OPNAME DIENST

Print Friendly, PDF & Email